Gedecoreerden en de aubade

Created with Sketch.

Gedecoreerden en de aubade

We krijgen als Oranjevereniging nogal wat vragen over de ontvangst van de gedecoreerden in Vianen. Er was traditiegetrouw in Vianen een ontvangst van de geadoreerden en ereburgers op het stadhuis , een aubade en vervolgens werd het glas op de koning geheven. Een mooi moment om ook elkaar als gedecoreerden en ereburgers weer te treffen.

Als Oranjevereniging kregen wij de vraag van de burgemeester of wij die ontvangst wilden gaan organiseren. De gemeente doet het niet meer omdat in alle kernen hetzelfde beleid gevoerd wordt (geen organisatie meer van de ontvangst door de gemeente) en in het kader van de privacywet de namen en adressen niet meer beschikbaar zijn.

Wij wilden graag de ontvangst van deze voor de viaanse samenleving zo belangrijke mensen overnemen, maar …… wel met het bijbehorende budget. Dat kregen we niet! En …. namen en adressen kregen we ook niet (vanwege de privacywet).

Nu hebben wij als organisatie heel weinig geld (2018 sloot af met een negatief saldo) dus wij kunnen de ontvangst gewoon niet organiseren. Het geld dat we hebben ,hebben we hard nodig voor de organisatie van de Reigermarkt en het aanbieden van alle gratis activiteiten op het kinderplein.

Vandaar dat het bestuur van de Oranjevereniging Vianen besloten heeft om alleen de nieuw gedecoreerden te ontvangen in het Klooster, met hun de aubade bij te wonen en na afloop uiteraard nog op de koning te toasten. 
Wij hopen op uw begrip en voor vragen moet u bij de burgemeester zijn.